Lech Kaczyński powiedział, że jest to 38. uroczystość wręczania nominacji sędziowskich, odkąd objął urząd prezydenta. "Prawie połowa sędziów Rzeczpospolitej otrzymała już nominacje () z moich rąk" - dodał.

Prezydent kolejny raz opowiedział się za utrzymaniem tzw. awansów poziomych sędziów i zapowiedział, że niedługo złoży projekt ustawy w tej sprawie. "Jestem za awansem poziomym i pracujemy nad tym, żeby był prezydencki projekt ustawy o przywróceniu tego awansu, jednak na nieco zmienionych zasadach" - powiedział.

Jak zaznaczył, są ku temu dwie przesłanki. "Jedna wynika z tego, jakie mam w tym zakresie poglądy. Uważam, że sędzia, który z różnych powodów całe życie sędziowskie realizuje swoje zadania w sądzie i robi to dobrze, powinien mieć prawo do awansu" - wyjaśnił.

"Drugie moje przekonanie wiąże się z tym, że to nie powinien być awans o charakterze automatycznym" - powiedział Lech Kaczyński.

Idea awansu poziomego została wprowadzona do ustawy o ustroju sądów powszechnych za czasów rządów PiS

Idea awansu poziomego została wprowadzona do ustawy o ustroju sądów powszechnych za czasów rządów PiS, nowelizacją z czerwca 2007 r. Dawała sędziom po 15 latach pracy prawo do ubiegania się o awans na sędziego wyższej instancji, co wiąże się z podwyższeniem wynagrodzeń. Nie zmienia się przy tym miejsce ich pracy.

Wnioski o awanse poziome (na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym) można było składać do 22 stycznia 2009 r., wtedy weszła w życie nowela ustawy o ustroju sądów powszechnych, która je zlikwidowała. W grudniu 2008 roku Sejm odrzucił prezydenckie weto do ustawy o ustroju sądów powszechnych, znosząc jednocześnie awanse poziome. Pod koniec lipca tego roku L. Kaczyński zapowiedział przedstawienie projektu przywracającego takie awanse.