Decyduje treść statutu

– Jestem przekonany, że bardzo dobrze się stało, że ten projekt powstał. Przepisy o mediacji w sprawach cywilnych, karnych, nieletnich są niespójne, a występujące między nimi odrębności nie dają się wytłumaczyć różnicami między poszczególnymi dziedzinami prawa – zaznacza Rafał Morek.

Przeciwko ujednolicaniu przepisów opowiadają się organizacje reprezentujące przedsiębiorców.

– Obecnie mediacja jest przecież uregulowana w kodeksie postępowania cywilnego i te rozwiązania są wystarczające – mówi Katarzyna Urbańska, dyrektor Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan.

Projekt przewiduje, że mediacje mogą prowadzić tylko takie organizacje pozarządowe, które wśród swoich zadań statutowych mają zadania polegające na prowadzeniu mediacji, a wśród swoich członków przynajmniej jednego mediatora zawodowego.

OPINIA

Maciej Bobrowicz

radca prawny, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej

Najbardziej bulwersującym rozwiązaniem projektu jest pozbawienie radców prawnych i innych zawodów prawniczych uprawnień do wykonywania funkcji mediatora zawodowego. Gdyby takie rozwiązanie przyjęto, nastąpi paraliż funkcjonowania sądów. Rozwój mediacji stanąłby w miejscu. W żadnym z krajów UE takie rozwiązanie nie funkcjonuje. Krajowa Rada Radców Prawnych przystępuje obecnie do realizacji programu szkoleniowego „Mediacje i negocjacje dla prawników”.