Jaką rolę w rozpowszechnianiu mediacji odgrywają sądy?

MACIEJ BOBROWICZ

Sędziowie nie nakłaniają zbyt często stron do mediacji. Nigdy nie będą widzieli, jak ona przebiega, gdyż wszystko dzieje się za zamkniętymi drzwiami. I dlatego sędziowie nie są w stanie wyobrazić sobie, jakie wielkie różnice występują między nakłanianiem do ugody przez sąd a tym, co robi mediator.

JERZY STĘPIEŃ

Sędziowie nie lubią mediacji. Za wszelką cenę chcą błysnąć wiedzą przed osobami, które ich oceniają, a więc przed wizytatorami. Tymczasem jeżeli sprawa kończy się ugodą, nie ma kto ocenić wiedzy sędziego. Także personelowi oceniającemu trudno w takim przypadku oprzeć się na standardowych kryteriach oceny. Nie ma przecież wyroku ani uzasadnienia. Mediacji nie sprzyja też liczba sędziów, których mamy w Polsce. Sędziowie nie chcą, żeby spraw było mniej, bo wtedy nie będą mogli uzasadnić tak dużej liczby zatrudnionych.

MACIEJ BOBROWICZ

W systemie brytyjskim pierwszą próbę rozwiązania konfliktu biorą na siebie mediatorzy, którzy są o wiele mniej płatni. Dopiero jak oni sobie ze sporem nie poradzą, to wtedy biorą sprawy w ręce sędziowie. Niestety nasz system nie wspiera pracy mediatorów. Wynagrodzenie za jedną sesję wynosi 50 zł. W tej kwestii powinno się skorzystać z rozwiązań stosowanych w innych krajach. System holenderski mówi tak: państwo płaci za dwie pierwsze godziny mediacji. Jeżeli nie uda się osiągnąć ugody, za kolejne godziny płacą skonfliktowane strony. Państwu bowiem opłaca się rozwiązać konflikt, zanim trzeba będzie nim absorbować państwo.

KATARZYNA URBAŃSKA

Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to zapewne jeszcze przez kilka lat nic się nie zmieni i przedsiębiorcy zostaną przymuszeni do stosowania mediacji. Jeśli będą oni zainteresowani szybkim i mniej kosztownymi sposobami rozwiązywania sporów, będą korzystać z mediacji.

BEATA GESSEL KALINOWSKA VEL KALISZ

W Polsce jest niski poziom zaufania do sądów. I dlatego naturalną alternatywą staje się arbitraż i mediacja. Jeżeli zmieni się standard rozstrzygania sporów za pomocą mediacji, prawnicy zostaną zmuszeni wziąć mediację pod uwagę przy doradzaniu klientom.