Jakie cechy powinien posiadać dobry mediator?

CZESŁAW GRZESIAK

Mediator musi posiadać określone cechy charakteru, które szkolenie powinno rozwinąć, oraz niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i psychologii. Powinniśmy więc przyjrzeć się całemu systemowi szkolenia prawników i mediatorów. Mediator powinien też pamiętać o tym, że nie jest sędzią. Musi wykazać się cierpliwością i umiejętnością rozumienia stron. Musi umieć znaleźć rozwiązanie, które usatysfakcjonuje obydwie strony i które doprowadzi do zawarcia ugody. Ostateczne rozwiązanie powinno wypływać od samych stron.

JERZY STĘPIEŃ

Mediator powinien umieć słuchać strony. Taka umiejętność jest bardzo ważna przy prowadzeniu spraw cywilnych czy rodzinnych. Niestety sędziowie rozpoczynają prowadzenie sprawy od zapoznania się z aktami. Po tej czynności tworzą oni sobie koncepcję rozwiązania sprawy. Jeśli natomiast strony podczas rozprawy mówią rzeczy, które sędziemu do tej koncepcji nie pasują, może pojawić się kłopot.

MACIEJ BOBROWICZ

Decyzja o wyborze mediatora podejmowana jest ze względu na jego osobowość. Oczywiście w sporach biznesowych niezbędna jest wiedza biznesowo-prawnicza, gdyż ktoś nieposiadający takich kompetencji nie rozwiąże niektórych problemów w mediacji. Trzeba się zastanowić, czy dobrze kształcimy prawników na studiach wyższych. Nie potrafimy przekazać studentom informacji, że oprócz sądu są jeszcze dwa sposoby, a więc negocjacje i mediacje.

BEATA GESSEL KALINOWSKA VEL KALISZ

Jeśli mediator wie, co robi, to mediacja ma większą szansę powodzenia. Wydaje mi się, że w Polsce nie mamy jeszcze wystarczającej liczby profesjonalnych mediatorów. Na szczęście w tej kwestii wiele się zmieniło na polskich uczelniach. Na uczelniach powstały centra alternatywnego rozwiązywania sporów. Ponadto są organizowane zajęcia propagujące mediację oraz międzynarodowe konkursy. Kiedyś na zajęcia z arbitrażu chodziły tylko te osoby, które nie dostały się na żadne inne, przyszłe pokolenie będzie inaczej patrzyło na kwestię mediacji.