Obecnie kara pieniężna nakładana jest w trybie karnym i przysługuje od niej odwołanie do sądów powszechnych; w przyszłości sprawy te rozpatrywałby Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. O zbadanie konstytucyjności noweli przepisów o ruchu drogowym z 2 kwietnia 2009 roku wnosił do TK prezydent Lech Kaczyński.

W ocenie prezydenta nowela jest niekonstytucyjna, gdyż przy jej uchwalaniu nie zasięgnięto opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Ponadto - jak podkreślał w trakcie rozprawy minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Duda - zastrzeżenia budził także przepis nadający decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej rygor natychmiastowej wykonalności.

W ocenie przedstawiciela Sejmu zaskarżone przepisy są zgodne z konstytucją. Natomiast w ocenie prokuratora generalnego ustawa została uchwalona z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, gdyż nie zasięgnięto opinii KRS. Przedstawiciel prokuratora generalnego zwracał uwagę, że wejście ustawy w życie spowoduje poszerzenie kognicji sądów administracyjnych, a - w takich sprawach - w jego ocenie - zasięgnięcie opinii KRS jest konieczne.