"Chcemy, żeby polski parlament miał prawo opiniować stanowisko rządu, które będzie następnie przedkładane na posiedzeniu władz Unii Europejskiej" - podkreślił Błaszczak. Jak dodał, choć projekt nie jest jeszcze dopracowany, to "w imieniu całego klubu w przyszłym tygodniu zostanie zgłoszony".

Karol Karski, który koordynuje przygotowanie projektu (obecnie pracują nad nim prawnicy), powiedział PAP, że ustawa powinna zagwarantować silniejszą pozycję negocjacyjną polskiego rządu na forum UE.

Projekt PiS ma zakładać, że parlament będzie musiał w formie ustawy zaakceptować wszystkie stanowiska rządowe dotyczące zmiany treści Traktatu z Lizbony, czy takie, które w zasadniczy sposób dotyczą suwerenności naszego kraju. Wszystkie te kwestie mają być wymienione w projekcie PiS, tak aby nie było wątpliwości, czy dana sprawa wymaga zatwierdzania przez parlament.

Jedną z takich spraw byłaby kwestia wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Jak powiedział Karski, nie powinno być tak, że tego rodzaju zasadniczą decyzję mógłby podjąć tylko rząd. Zaznaczył, że nałożenie tu konieczności akceptacji przez parlament ukróciłoby posługiwanie się ewentualnym wyjściem Polski z Unii jako argumentem skrajnych partii eurosceptycznych w bieżących kampaniach politycznych.

Karski zaznaczył, że ustawa PiS jest wzorowana na rozwiązaniu niemieckim, przyjętym przez "państwo, które umie dbać o swoje interesy w Unii Europejskiej".

Na nadzwyczajnym posiedzeniu we wrześniu Bundestag przyjął ustawy kompetencyjne, które znacznie wzmacniają wpływ niemieckiego parlamentu na sprawy europejskie. Bundestag będzie m.in. szybko i wyczerpująco informowany przez rząd o decyzjach UE i ma wyrażać zgodę w przypadku przeniesienia na instytucje unijne kompetencji w niektórych dziedzinach (zastosowanie tzw. klauzuli elastyczności).

Proces ratyfikacji Traktatu nie został jeszcze zakończony jedynie w Czechach. Czeski prezydent Vaclav Klaus zapowiedział, że chce, by Czechy otrzymały te same ograniczenia w stosowaniu dołączonej do Traktatu z Lizbony Karty Praw Podstawowych, jakie mają Wielka Brytania i Polska.