ZMIANA PRAWA - Projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje możliwość uchylenia się rodzica od płacenia alimentów, uznanie ojcostwa zamiast uznania dziecka i nowe zasady ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa.
Nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zajmie się w tym tygodniu Sejm. Projekt regulacji pozwala np. rodzicowi na uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego. Tak będzie, gdy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - gdy dorosłe dziecko zarabia więcej niż rodzice albo gdy płacenie alimentów wiąże się z zagrożeniem nadmiernym uszczerbkiem.

Zarządzanie majątkiem dziecka