Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego – KNF (Dz.U. nr 156, poz. 1235). Zgodnie z nim towarzystwo i fundusz inwestycyjny mają obowiązek dostarczania KNF okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących ich działalności i sytuacji finansowej. Ponadto na żądanie KNF lub jej przedstawiciela fundusze i towarzystwa muszą przekazywać informacje, dokumenty i wyjaśniania, które umożliwią sprawowanie efektywnego nadzoru.

Rozporządzenie określa, że raporty i informacje bieżące oraz sprawozdania okresowe funduszu lub towarzystwa, w tym dotyczące zbiorczego portfela papierów wartościowych, powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji. Przekazywane dane powinny umożliwić ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową, finansową i prawną towarzystwa lub funduszu.