Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie tymczasowe wstrzymujące wykonanie postanowienia o wydaniu polskiego obywatela do USA. Sprawa dotyczy osoby, która posiada zarówno obywatelstwo polskie, jak i Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie domagają się jej ekstradycji, gdyż jest ona podejrzana o popełnienie przestępstw internetowych na terenie USA. Polski sąd uznał, że są podstawy do wydania, gdyż część zarzucanych mu przestępstw jest ścigana też w Polsce. Pełnomocnik podejrzanego zwrócił się do TK o zbadanie, czy umowa o ekstradycję, którą Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi, jest zgodna z ustawą zasadniczą.