Dotychczasowe zachowanie dłużnika ma wpływ na to, jaka upadłość zostanie ogłoszona. Gdy domaga się on ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, sąd bierze pod uwagę, czy swoim zachowaniem nie będzie on wpływał negatywnie na możliwość wykonania układu. Gdyby jego dotychczasowe zachowanie wskazywało na to, że nie ma żadnej pewności, że układ zostanie wykonany, to wówczas postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu nie będzie prowadzone. Wyjątek od tej zasady będzie miał miejsce, gdy propozycje układowe przewidują układ likwidacyjny. Wykonanie układu będzie tu niezależne od dłużnika.

O negatywnym zachowaniu dłużnika można mówić na przykład wówczas, gdy spóźnia się ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, nie współpracuje z wyznaczonym nadzorcą sądowym, prowadzi w sposób nierzetelny księgi handlowe, wykazuje całkowity brak aktywności w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.

Zdarzają się jednak takie przypadki, że wierzyciel występuje z wnioskiem o otwarcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, mimo że dotychczasowe zachowanie dłużnika nie budzi zaufania. Wierzycielowi opłaca się wystąpić z takim wnioskiem wówczas, gdy propozycje układowe zakładają odebranie mu zarządu majątkiem na cały czas wykonania układu. Faktycznie odzyska on zarząd dopiero wówczas, gdy układ zostanie wykonany i stwierdzi to sąd.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można zawrzeć układ w postępowaniu upadłościowym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Jakie są obowiązki upadłego przedsiębiorcy
- Czego nie wolno upadłemu przedsiębiorcy
- Co określają propozycje układowe