Czy można zmusić dłużnika do postępowania naprawczego

Mój kontrahent nie płaci zobowiązań. Chcę odzyskać swoje pieniądze, ale w taki sposób, aby nie doprowadzić do likwidacji jego firmy. Czy zamiast żądać wszczęcia postępowania upadłościowego, mogę domagać się, aby została przeprowadzona procedura naprawcza, bo kontrahent ma tylko niewielkie zadłużenia? Czy można zmusić dłużnika, aby sam wszczął naprawę firmy?

NIE

Każdy z wierzycieli zadłużonego przedsiębiorcy może złożyć jedynie wniosek o ogłoszenie jego upadłości i wskazać, czy to ma być upadłość z opcją zawarcia układu z wierzycielami, czy prowadząca do likwidacji firmy. Natomiast nie może domagać się wszczęcia postępowania naprawczego firmy. Decyzję w tej sprawie podejmuje jedynie dłużnik. Nie ma też żadnych środków prawnych, za pomocą których można byłoby go do tego zmusić.

Jeżeli wierzyciel nie chce doprowadzić do likwidacji firmy, a chce odzyskać szybko przynajmniej część należnych mu pieniędzy, to powinien złożyć wniosek do sądu o wszczęcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. W ramach zawartego układu nastąpi restrukturyzacja zobowiązań upadłego przedsiębiorcy, a gdy spłaci on wszystkich swoich dłużników i wywiąże się z nałożonych na niego w tym układzie obowiązków, to wówczas jego firma będzie funkcjonowała nadal, nawet już bez dopisku w nazwie firmy informującego o tym, że znajduje się ona w upadłości z możliwością zawarcia układu, a przedsiębiorca będzie mógł zaciągać nowe zobowiązania, pożyczki i kredyty.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Jak sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego, aby sąd go nie odrzucił.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy układ z wierzycielami musi być zawarty za pośrednictwem sądu
- Czy wystarczy złożyć jeden wniosek o ogłoszenie upadłości
- Czy w postępowaniu naprawczym nadal naliczane są odsetki
- Czy przedsiębiorca pokrywa koszty postępowania
- Czy przedsiębiorca musi dołączyć plan naprawczy
- Czy sąd może zakazać wszczęcia postępowania naprawczego