Mają zostać opracowane plany ochrony portów i statków. Ustawa precyzuje kompetencje dotyczące zapewnienia bezpośredniego bezpieczeństwa na statkach w żegludze, w portach i w obiektach portowych.

Przepisy dostosowują polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa i międzynarodowego kodeksu ochrony dla statków i portów, wynikającego z międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie na morzu SOLAS.

W portach zarządzający portem, a na statkach - armator ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo: oficera ochrony.

Załączniki do ustawy określają m.in. wysokość opłat za wydanie dokumentów ochrony portów i obiektów portowych oraz za wydanie dokumentów ochrony statków.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.