W sprawie o zwrot braciom Tarnowskim działek, wchodzących w skład nieruchomości Kolonie Fabryczne w Końskich nie doszło do przewlekłości postępowania, ani naruszenia prawa własności - uznał we wtorek Trybunał w Strasburgu.
Reklama

Chodzi o działkę, która została odebrana Tarnowskim na podstawie dekretu o reformie rolnej w styczniu 1945 r. W 1996 roku Juliusz, Marek i Aleksander Tarnowscy wystąpili z wnioskiem do wojewody kieleckiego o stwierdzenie, że nieruchomość Kolonie Fabryczne w Końskich nie powinna była zostać zajęta na podstawie dekretu PKWN. Wojewoda uznał, że tylko część nieruchomości przejęta została zgodnie z dekretem PKWN.

Nieruchomość zajmowała 12,03 hektara. Tymczasem zgodnie z dekretem o reformie rolnej na skarb państwa przechodziły grunty o powierzchni 100 ha powierzchni ogólnej, bądź 50 ha użytków rolnych na terenie województw poznańskiego, pomorskiego i śląskiego.

Sprawa o zwrot ziemi lub rekompensatę toczyła się od 1999 roku. W 2004 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie przyznał za jedną z działek rekompensatę w wysokości 894 tys. zł, a za drugą - 433 tys. W listopadzie 2007 r. Tarnowscy sprzedali trzecią działkę Zakładom Energetycznym Okręgu Radomsko-Kieleckiego, który zajmował ten teren.

Jednocześnie po wejściu w życie ustawy z 2004 r. o prawie do rozpoznania sprawy przez właściwy sąd bez nieuzasadnionej zwłoki Tarnowscy skierowali sprawę do sądu, domagając się 1 zł odszkodowania. Sąd Apelacyjny w Krakowie orzekł jednak, że sprawa została rozpatrzona w sposób właściwy.

Sprawa trafiła też do Trybunału Konstytucyjnego, który miał orzec o konstytucyjności dekretu o reformie rolnej, ale została umorzona przez TK w 2005 roku.

We wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził, że nie doszło do naruszenia przepisów Europejskiej Konwencji, zaznaczył też, że państwo w żaden sposób nie ograniczało prawa byłych właścicieli terenu do dysponowania swoją własnością. Zwrócił uwagę, że skarżący sprzedali działkę obecnemu właścicielowi, a także otrzymali odszkodowanie.