Ochrona znaków towarowych w Polsce

Bezprawne używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym polega na używaniu:

1. Znaku identycznego do zarejestrowanego przy identycznych towarach;

2. Znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku przy towarach identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;

3. Znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli może to przynieść używającemu m.in. nienależną korzyść.

OPINIA

EWA KUROWSKA-TOBER

szef departamentu prawa Telekomunikacyjnego, Mediów, Nowych Technologii i Własności Intelektualnej w kancelarii Linklaters

Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości przyjdzie się znów zmierzyć z problemem dotyczącym prawa internetowego i granic odpowiedzialności w sieci. Przedmiotowa sprawa jest kolejną odsłoną wojny właścicieli znanych marek z handlem podróbkami. Jednak tym razem oczekiwane rozstrzygniecie dotyczyć będzie dużo głębszego zagadnienia. Sąd bowiem będzie musiał zmierzyć się z problemem granic podstawowych wolności w Internecie. Dyskutowana głośno opinia Rzecznika Generalnego ETS nie rozstrzyga jeszcze zaistniałego sporu. To Sąd ostatecznie zdecyduje czy wolność wypowiedzi w Internecie przeważy nad wolnością handlu, jak uznał Rzecznik Generalny, i czy Google odpowie jedynie za przyczynianie się do naruszenia znaków przez osobę trzecią.