Sejm debatował nad sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach, które powstało z sześciu projektów zmian m.in. w kodeksach: karnym, postępowania karnego i karnym wykonawczym. Sprawozdanie powstało po rozpatrzeniu projektów rządowych oraz poselskich, autorstwa posłów PiS i Lewicy.

Oprócz karalności przestępstw pedofilskich dotyczyły one również na przykład karalności za produkcję emblematów faszystowskich, zwiększenia roli kary ograniczenia wolności i usprawnienia postępowań przyśpieszonych.

Przedstawiając łączny projekt w imieniu komisji Marian Filar (DKP), zaznaczył, iż jest to największa nowelizacja kodeksu jaką przyszło rozpatrywać Sejmowi obecnej kadencji. "W sumie nowelizacji poddano 90 norm prawa obowiązujących obecnie, głównie z Kodeksu karnego" - powiedział Filar.

Za przyjęciem zmian opowiedziały się wszystkie kluby

Za przyjęciem zmian opowiedziały się wszystkie kluby. W imieniu PiS Stanisław Pięta zgłosił jednak szczegółowe poprawki, zakładające m.in. podniesienie kar więzienia za udział w produkowaniu treści pedofilskich oraz modyfikację przepisów dotyczących warunkowego zawieszania kar. Dodał jednak, że generalnie PiS zamierza poprzeć proponowane zmiany. Przedstawionymi poprawkami sejmowa komisja zajmie się prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.

Projekty, których pierwsze czytania odbywały się od grudnia ubiegłego roku, przewidują zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane wobec osób poniżej 15. roku życia (gwałt pedofilski) lub członków najbliżej rodziny (gwałt kazirodczy). Zakłada uznanie gwałtu na takich osobach za zbrodnię, za co grozi kara od trzech lat więzienia.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, o potrzebie leczenia pedofila ma decydować sąd na sześć miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary. W przypadku gwałtu na osobie poniżej 15. roku życia lub osoby najbliższej, umieszczenie w zakładzie zamkniętym lub skierowanie na leczenie ambulatoryjne ma być obligatoryjne.

Karę do dwóch lat więzienia przewidziano za produkcję i sprzedaż przedmiotów zawierających treści totalitarne i faszystowskie

Przewidziane jest też karanie propagowania tzw. dobrej pedofilii - czyli przekonywania, że kontakty seksualne z dziećmi nie muszą ich krzywdzić. Czyn taki ma być zagrożony karą do dwóch lat więzienia. Taką samą karą ma być zagrożone składanie przez internet małoletniemu propozycji seksualnych. Natomiast nawiązywanie kontaktu z osobą małoletnią przy użyciu groźby za pośrednictwem internetu w celach pedofilskich ma być zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Zmiana wprowadza też m.in. zakaz potajemnego utrwalania i rozpowszechniania w internecie nagich wizerunków osób lub przebiegu kontaktów seksualnych. Za utrwalanie takich treści z udziałem pokrzywdzonego, a bez jego zgody, przewidziano karę od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Karę do dwóch lat więzienia przewidziano za produkcję i sprzedaż, m.in. za pośrednictwem internetu, przedmiotów zawierających treści totalitarne i faszystowskie, np. nazistowskich emblematów.

Złagodzone mają zostać natomiast kary za pomówienie, za które sąd będzie mógł orzec najwyżej karę grzywny, bądź ograniczenia wolności

Złagodzone mają zostać natomiast kary za pomówienie, za które sąd będzie mógł orzec najwyżej karę grzywny, bądź ograniczenia wolności. Jeśli do pomówienia doszło w środkach masowego komunikowania, to maksymalna kara będzie mogła wynosić do roku więzienia, gdy obecnie czyn taki jest zagrożony pozbawieniem wolności do lat dwóch.

Planowana nowela zakłada też, iż w postępowaniach przyśpieszonych nie trzeba będzie obligatoryjnie zatrzymywać sprawcy, osadzać go w areszcie i doprowadzać do sądu; będzie można go wezwać w wyznaczonym terminie, nie później niż w ciągu 72 godz. od zatrzymania.

Podwyższone mają zostać także grzywny - z 360 do 540 stawek dziennych

Z kolei w kwestii obrony koniecznej - według projektu nowelizacji - osoba, która przekroczy granice takiej obrony pod wpływem strachu lub wzburzenia, nie będzie podlegać karze. Przewidziano też zachęty, dzięki którym więcej osób skazanych za drobne przestępstwa ma wykonywać prace społeczne, zamiast odbywania kary więzienia.

Uproszczone mają zostać zasady zatrudniania skazanych w ramach kary ograniczenia wolności, wykonywanej zwykle jako nieodpłatna praca na cele społeczne.

Podwyższone mają zostać także grzywny - z 360 do 540 stawek dziennych. Celem tych zmian jest skłonienie sądów do częstszego stosowania kary grzywny.