Celnik może nie otrzymać świadectwa przy zwolnieniu

Jeśli funkcjonariusz przy zwolnieniu nie otrzyma świadectwa służby, musi być mu ono wysłane najpóźniej siódmego dnia od zwolnienia.

Każde stanowisko będzie wartościowane

Stanowiska, na których realizuje się identyczne zadania, nie będą mogły mieć różnej wartości.

Mianowanie funkcjonariusza nastąpi na wniosek

Mianowanie na wyższy stopień służbowy w Służbie Celnej nastąpi odpowiednio do zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz opinii służbowej.

Rozkład czasu służby wyniesie osiem godzin

W przypadkach uzasadnionych specyfiką służby i jej organizacją dopuszczalne będzie ustalenie czasu służby funkcjonariusz celnego w wymiarze 12 godzin na dobę oraz pełnienie służby w soboty, niedziele i święta.

Egzamin ze szkolenia będzie ustny i pisemny

Szkolenie specjalistyczne przygotowuje funkcjonariusza do złożenia egzaminu na pierwszy stopień w korpusie aspirantów i korpusie oficerów młodszych Służby Celnej.

Badanie spółki wymaga niezależności audytora

Podmiot audytorski przez pięć kolejnych lat nie może przeprowadzać rewizji finansowej w spółce, z badania której uzyskał 40 proc. przychodu rocznego.

Sprzedaż lokali użytkowych podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych

Jeśli spółdzielnia sprzedaje lokale użytkowe, nie uzyskuje dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który jest zwolniony z podatku. Od tego dochodu trzeba zapłacić CIT.

Dochody z pracy przy projektach unijnych będą wolne od PIT

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych przewiduje nowe zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczą one m.in. środków, które będą przepływały przez agencje wykonawcze.

Nauczyciel z dwuletnim stażem otrzyma nagrodę od ministra

Dyrektor szkoły może otrzymać nagrodę pieniężną od gminy, wojewody i ministra za wybitne osiągnięcia. Na takie samo uznanie mogą liczyć również nauczyciele.

Nie wszyscy mogą ubiegać się o refundację składek

Niepełnosprawny, który otrzymał dotację z UE na założenie własnego biznesu, nie może ubiegać się o refundację składek emerytalno-rentowych z PFRON, jeśli wydatki te ma pokrywane ze środków unijnych.

Pracownicy będą mieli możliwość rozpoczynania pracy o różnych godzinach

Firmy rzadziej będą płacić za nadgodziny z powodu naruszenia przepisów o dobie pracowniczej. Pracownicy opiekujący się dzieckiem będą mogli żądać ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Będzie więcej przeszczepów szpiku kostnego

Wytypowane przez ministra zdrowia placówki, zwane ośrodkami dawców szpiku, będą prowadzić rejestry niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej. Dzięki temu ma zwiększyć się liczba wykonywanych przeszczepów.

Rolnicy prowadzący firmy będą płacić wyższe składki emerytalno-rentowe

Właściciele gospodarstw rolniczych ponad 50 hektarów oraz ich współmałżonkowie prowadzący dodatkowo działalność gospodarczą będą płacić podwójne składki w nowej wysokości.

Pracodawca może przyjąć na staż wskazanego przez siebie bezrobotnego

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Maturzysta ma do wyboru więcej dodatkowych przedmiotów

Z powodów zdrowotnych lub losowych uczeń może zostać zwolniony z obowiązku przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego i nie będzie powtarzał ostatniej klasy.

Najbiedniejsze województwa dostaną więcej na leczenie

Od 2010 roku pieniądze z NFZ będą dzielone na podstawie zmienionego algorytmu. Mają na tym zyskać województwa, które tradycyjnie dostają najmniej środków na leczenie.

Publiczne pieniądze na inwestycje w regionach

Rząd doprecyzował zasady udzielania przedsiębiorcom bezgotówkowej regionalnej pomocy publicznej na rozwój nowych inwestycji.

Przy koncesjach ryzyko spoczywa na przedsiębiorcy

Z koncesją na usługi mamy do czynienia tylko wtedy, gdy przedsiębiorca pobiera wynagrodzenie od osób trzecich oraz przejmuje całość lub główną część ryzyka zamawiającego.

Ubezpieczyciel nie ma praw procesowych swego klienta

Ubezpieczyciel, który nabył roszczenia poszkodowanego w wypadku drogowym, nie może pozwać przed sąd właściwy dla swojej siedziby ubezpieczyciela osoby odpowiedzialnej za wypadek z siedzibą w innym państwie UE.

Określono warunki zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Obowiązuje już ustawa określająca warunki zarządzania krajowym pułapem emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji w sposób zapewniający naszemu krajowi wywiązanie się z przyjętych zobowiązań.

Od 2010 roku zmienią się zasady udostępniania elektronicznych aktów prawnych

Dzienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiory przepisów gminnych albo zawarte w nich akty normatywne udostępniać się będzie od 2010 roku nieodpłatnie przez środki komunikacji elektronicznej.

Jednolity tekst ułatwi urzędnikom korzystanie z ustawy

Z regulacji dotyczących ochrony przyrody korzysta m.in. wielu urzędników i właścicieli nieruchomości. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie jednolity tekst ustawy o ochronie przyrody.

Łatwiej korzystać z przepisów dotyczących Inspekcji Handlowej

Inspektorom Inspekcji Handlowej oraz przedsiębiorcom łatwiej będzie korzystać z obowiązujących przepisów. Ukazał się bowiem jednolity tekst ustawy o Inspekcji Handlowej.

Reklama zasłaniająca okna nie narusza praw lokatorów

Reklama zasłaniająca okna mieszkania członka wspólnoty mieszkaniowej nie narusza prawa, jeśli wspólnota podjęła odpowiednią uchwałę zgodnie z porządkiem prawnym.

Ubezpieczony sam wybiera prawnika

Ubezpieczyciel ochrony prawnej nie może zastrzec sobie prawa wyboru adwokata dla większej liczby ubezpieczonych, którzy zostali poszkodowani tym samym zdarzeniem.