Kanada chce przyciągać do siebie specjalistów i młode, zdolne osoby. Od października wprowadza specjalne ułatwienia, umożliwiające Polakom otrzymanie prawa stałego pobytu.
Jeżeli chcemy stanąć do międzynarodowej konkurencji o zdobycie najlepszych i najzdolniejszych, musimy usprawnić sposób przyjmowania tych, którzy chcieliby pracować tu w swoich zawodach i przyczyniać się do wzbogacenia społecznego dorobku Kanady - to słowa kanadyjskiej minister imigracji, Diane Finley wypowiedziane niedawno podczas konferencji prasowej w Waterloo, Ontario.
Oznajmiła ona, że zapowiadane od miesięcy wprowadzenie do kanadyjskiego prawa imigracyjnego nowej kategorii, Canadian Experience Class, nastąpi w październiku tego roku. Ujawniła też niektóre szczegóły tego programu.

Stały pobyt

Ta szczególna kategoria imigrantów ma zdaniem rządu kanadyjskiego umożliwić kwalifikującym się kandydatom otrzymanie prawa stałego pobytu, bez konieczności opuszczania przez nich Kanady. Pracownicy z kanadyjskim doświadczeniem i studenci nie będą już musieli - tak jak to było dotychczas - przerywać studiów lub zrywać kontraktów o pracę tylko po to, aby złożyć podanie umożliwiające im osiedlenie się w Kanadzie. Ponadto jak w żadnym z dotychczasowych imigracyjnych programów zdobyte w Kanadzie doświadczenie zawodowe będzie brane pod uwagę jako zasadnicze kryterium przy rozpatrywaniu podań o stały pobyt w Kanadzie w kategorii Canadian Experience Class.
Przewiduje się, że w pierwszym roku istnienia tej nowej imigracyjnej kategorii około 12-18 tysięcy osób ubiegających się o jej przyznanie otrzyma prawo stałego pobytu. Diane Finley oznajmiła, że w przyszłości Kanada będzie przyjmować w tej kategorii około 25 tysięcy imigrantów rocznie. Stanowiłoby to 10 procent ogólnej liczby imigrantów przyjmowanych każdego roku do Kanady.
Powodem wprowadzenia przez rząd tej nowej kategorii imigracyjnej jest chęć zachęcenia do osiedlenia się w Kanadzie osób zdolnych i ambitnych. Tajemnicę poliszynela stanowi też fakt, że Kanada nie chce tracić osób, które zdążyły już udowodnić, że nie będą miały w Kanadzie problemu z integracją, a ponadto efektywnie zasilą kanadyjski rynek pracy. Powszechnie wiadomo, że osoby ubiegające się o prawo stałego pobytu poza Kanadą musza latami czekać na rozpatrzenie ich podania. Wprowadzenie Canadian Experience Class ma więc zapobiec odpływowi z Kanady osób najbardziej wartościowych.

Konieczna znajomość języka

W obliczu faktu, że przeciętna wieku w Kanadzie stale rośnie, a jednocześnie obserwuje się coraz wyraźniejszy brak specjalistów z niektórych dziedzin, podjęcie działań umożliwiających wykorzystanie potencjału, jaki reprezentują osoby w tym kraju wykształcone i te, które zdobyły tam zawodowe kwalifikacje, stało się koniecznością. Eksperci wskazują też, że imigranci, którzy zdobyli doświadczenie na kanadyjskim rynku pracy przed ostatecznym osiedleniem się w Kanadzie, osiągają wyższe zarobki niż inni.
Osoby posiadające prawo stałego pobytu w Kanadzie mogą ubiegać się w odpowiednim czasie o kanadyjskie obywatelstwo. Studiowanie w Kanadzie może więc stać się sposobem na osiedlenie się w tym kraju, tym bardziej że wprowadzono ostatnio dla zagranicznych studentów wiele udogodnień, jak na przykład przyznanie im zezwolenia na pracę już po sześciu miesiącach od rozpoczęcia studiów.
Aby być zaliczonym do Canadian Experience Class, kandydaci muszą mieć dwuletni staż legalnej pracy w Kanadzie. Studenci muszą udowodnić, że ukończyli trwający co najmniej dwa lata program studiów w kanadyjskim uniwersytecie lub college'u i mają roczne doświadczenie zawodowe. Warunkiem ubiegania się o zaliczenie do tej kategorii jest też znajomość języka niezbędna do wykonywania zawodu.
Ważne!
Zyskanie statusu Canadian Experience Class będzie wymagać udowodnienia dwuletniego stażu legalnej pracy w Kanadzie. Studenci będą musieli udowodnić, że ukończyli trwający co najmniej dwa lata program studiów na kanadyjskim uniwersytecie lub college'u i mają roczne doświadczenie zawodowe. Warunkiem ubiegania się o zaliczenie do tej kategorii jest też znajomość języka niezbędna do wykonywania zawodu
POLSKO-KANADYJSKA UMOWA
14 lipca 2008 r. Diane Finley, minister obywatelstwa i imigracji, podpisała umowę z Polską, umożliwiającą młodym obywatelom Kanady i Polski podróżowanie oraz podejmowanie pracy w drugim kraju przez okres do roku. Podpisanie Umowy o Wspieraniu Mobilności Młodych Obywateli ma stworzyć młodym Kanadyjczykom i Polakom znacznie więcej możliwości w zakresie podejmowania pracy i podróżowania. Więcej informacji na temat umowy na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego www.international.gc.ca/experience. Informacje dotyczące przyjazdu do Kanady na stronach Ministerstwa Obywatelstwa i Imigracji Kanady www.cic.gc.ca. Od marca 2008 r. Kanada zniosła też wizy dla polskich obywateli.
na stałe mieszka w Kanadzie, publikuje też w tamtejszych mediach