I wyliczał: wzrasta liczba małżeństw między obywatelami różnych państw UE, wspólnie nabywają oni nieruchomości, wzrasta liczba międzynarodowych spadków. "Jakież to rodzi problemy! W każdym kraju inaczej orzeka się o separacji, rozwody, inne są procedury spadkowe czy obrót nieruchomościami" - mówił w Warszawie francuski polityk.

Wzywał on do współpracy w tworzeniu wspólnych zasad prawnych w krajach UE i tworzenia mechanizmów wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych bez dodatkowych procedur o tym zaświadczających osobno w każdym kraju. "Do tego potrzebne jest nam budowanie zaufania" - dodał.

Pokłada on wielkie nadzieje w budowie ogólnoeuropejskiego elektronicznego rejestru testamentów. Pochwalił tu Polskę, gdzie taka baza - prowadzona przez notariuszy - ma ruszyć niebawem. "Jesteście w awangardzie" - mówił do polskich rejentów.

Nie wiadomo jednak, czy faktycznie rejestr testamentów zacznie funkcjonować zgodnie z zapowiedziami. Notariusze - choć przyznają, że bardzo ułatwiłoby to pracę, a zarejestrowany testament byłby dokumentem budzącym większe zaufanie, są jednak przeciw obciążaniu ich korporacji kosztami budowy i utrzymania systemu komputerowego.

Owocnych obrad życzył europejskim notariuszom prezydent Lech Kaczyński. Prezydencki minister Andrzej Duda odczytał uczestnikom kongresu list Lecha Kaczyńskiego, w którym podkreślił on, że notariat w Polsce cieszy się zasłużonym prestiżem.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, który także z uznaniem wypowiadał się o dokonaniach rejentów, zadał też pytanie, czy koszty obsługi prawnej muszą być wysokie i jak głęboko powinna sięgać ingerencja państwa w rynek usług prawnych. Przedstawił przy tym projekt rozszerzenia w Polsce dostępu do zawodu notariusza, co komisarz Barrot - jak powiedział - przyjmuje z uznaniem.

Temat dwudniowego Kongresu to "Europejska przestrzeń bezpieczeństwa prawnego: wartość dla obywatela i rodziny, szansa dla przedsiębiorstw".

Uczestniczyć w nim będzie ponad tysiąc osób - głównie prawników. Jak informują organizatorzy, wśród nich m.in. prezydent Lech Kaczyński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski i europejski komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa Jacques Barrot.

Rada Notariatów UE powstała w 1993 r., jest organizacją pozarządową zrzeszającą obecnie notariaty 21 państw członkowskich wspólnoty. Pierwszy Kongres Notariuszy UE odbył się w 1995 r. w Rzymie. Decyzja o wyborze Warszawy na miejsce II Kongresu zapadła latem 2006 r., jej konkurentami były Lizbona i Ateny.