Trybunał przypomniał, że Jamroży został aresztowany w 2002 roku przez Centralne Biuro Śledcze pod zarzutem działania na niekorzyść PZU, którego wcześniej był prezesem. Jego areszt był wielokrotnie przedłużany w roku 2002, 2003, 2004. W 2004 roku otrzymał zakaz opuszczania kraju. Środki zapobiegawcze - jak pisze Trybunał - zostały uchylone w 2007 roku.

Jamroży w swojej skardze wnosił także o uznanie przewlekłości postępowania w jego sprawie przez polskie sądy. Sprawa, w której jest oskarżonym, toczy się od 2004 roku. Trybunał uznał jednak w tym zakresie skargę za źle uzasadnioną i jej nie rozpatrzył.

Akt oskarżenia przeciw Jamrożemu i dziewięciu innym osobom prokuratura przesłała do sądu w czerwcu 2003 roku. Razem z nim w procesie odpowiada dziewięć innych osób, byłych członków zarządu PZU i pośredników w handlu nieruchomościami. Akt oskarżenia zarzuca mu, że od sierpnia 1998 r. do końca kwietnia 1999 r. jako prezes i członek zarządu PZU działał na szkodę spółki, głównie przez "niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku należytej dbałości o jej mienie".

Miało to polegać na zaniechaniu obowiązku weryfikacji przedkładanej dokumentacji dotyczącej kupowanych dla PZU nieruchomości w Białymstoku, Łodzi, Morach, Nowym Sączu, Opolu, Szczecinie, Warszawie, Włocławku i Wrocławiu po zawyżonych cenach, w wyniku czego spółka straciła blisko 11 mln zł. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Trybunał zaznaczył, że "skarżący nie należał do żadnej zorganizowanej grupy przestępczej i nie jest zwyczajnym przestępcą", a mimo to nie rozważono wobec niego zastosowania innego środka zapobiegawczego. W ocenie Trybunału uzasadnienie dla zastosowania tymczasowego aresztowania (obawa przed fałszywymi zeznaniami i niszczeniem dokumentacji, potrzebnej w śledztwie) nie tłumaczy w wystarczającym stopniu całego okresu tymczasowego aresztowania.

Zdaniem Trybunału "sąd powinien raczej zabezpieczyć niezbędne dokumenty niż stosować tymczasowe aresztowanie przez dwa lata i trzy miesiące".

W Strasburgu Jamroży domagał się 61 tys. zł tytułem zwrotu kosztów oraz 5,6 mln euro jako zadouśćuczynienie z powodu strat materialnych i 140 tys. euro jako zadośćuczynienie moralne. Trybunał przyznał mu 800 euro tytułem zwrotu kosztów i 1,5 tys. euro jako zadośćuczynienie moralne.