Przedsiębiorca, który odtwarza muzykę w lokalu swojej firmy, nie zawsze ma obowiązek podpisania umowy licencyjnej i płacenia tantiem organizacji zbiorowego zarządzania. Musi jednak wykazać, że grające tam radio nie ma wpływu na wysokość osiąganych przez niego dochodów.

Czy będę musiał płacić tantiemy

Prowadzę zakład zegarmistrzowski. Zrozumiałe, że podczas swojej pracy słucham radia, a muzykę słyszą odwiedzający mnie klienci. Czy muszę obawiać się, że któregoś dnia zawita do mnie przedstawiciel ZAiKS-u z formularzem umowy i będę musiał płacić tantiemy?
NIE
Artykuł 24 ust. 2 prawa autorskiego pozwala nie płacić za utwory nadawane w radiu i telewizji, nawet jeżeli odbiornik programu umieszczono w miejscu ogólnodostępnym. Przedsiębiorca musi jednak spełnić jeden warunek. Takie publiczne odtwarzanie muzyki nie może wiązać się (nawet pośrednio) z osiąganiem korzyści majątkowych. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawartymi w piśmie z 10 września 2002 r. (DP/WPA 024/355) w przypadku, kiedy urządzenia odbiorcze są umieszczane w miejscach ogólnie dostępnych, ale z przeznaczeniem tylko dla posiadacza urządzenia i jego pracowników, a nie dla klientów, to zachodzi wyjątek.
Odbiór programu w takim przypadku mieści się w ramach dozwolonego użytku (tj. użytku dozwolonego bez zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich lub pokrewnych i bez zapłaty im wynagrodzenia). Ministerstwo uznało, że dotyczy to również sytuacji, kiedy urządzenia odbiorcze są przeznaczone dla pracowników, a klienci jedynie „przy okazji” i w bardzo niewielkim stopniu mają możliwość słuchania lub oglądania programów radiowych czy telewizyjnych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Jak przedsiębiorcy mogą bronić się przed płaceniem tantiem za publiczne odtwarzanie muzyki.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy grozi mi kara za nielegalne odtwarzanie
- Czy można straszyć przedsiębiorcę policją
- Czy muszę płacić tantiemy za e-radio
- Czy muszę udowodnić, że nie osiągam korzyści
- Czy muszę płacić wszystkim organizacjom