"Biorąc pod uwagę obecne realia społeczne i gospodarcze samorząd radców prawnych zdecydował, iż dostęp do aplikacji powinien być umożliwiony wszystkim zainteresowanym nią absolwentom uniwersyteckim wydziałów prawa bez jakichkolwiek limitów i egzaminów wstępnych" - uchwalił samorząd radców prawnych, który od kilku miesięcy przygotowywał projekt reformy systemu kształcenia prawników.

Jednocześnie radcowie chcą, aby sprawdzianem kwalifikacji warunkującym świadczenie pomocy prawnej w zawodach zaufania publicznego pozostał egzamin zawodowy przeprowadzany przez ministra sprawiedliwości po ukończeniu aplikacji.

Według samorządu radców, najważniejsze problemy określające przyszłość rynku usług prawnych podporządkowuje się aktualnemu zapotrzebowaniu politycznemu. "Nie jest to jednak droga, która zapewni społeczeństwu rozwiązanie tych bolączek - nie proponuje się tutaj bowiem kompleksowej wizji, a jedynie doraźne, marketingowo poprawne rozwiązania" - uznała KRRP.

Autorzy projektu liczą, że ich stanowisko wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom studentów prawa oraz prawników, którzy dziś pracują bez aplikacji. "Uważamy za niepotrzebne wprowadzanie nowych barier dla prawników bez aplikacji - trzeba im umożliwić jak najszerszy dostęp do najbardziej typowej w UE ścieżki kariery, którą jest aplikacja" - powiedział PAP prezes KRRP Maciej Bobrowicz.

W sobotę 19 września 14 tys. 237 kandydatów rozpocznie o godz. 11 w całej Polsce egzaminy wstępne na aplikacje: radcowską, adwokacką i notarialną. W tym roku wnioski o dopuszczenie do egzaminów na wszystkie aplikacje złożyła najwyższa - w porównaniu z latami 2005-08 - liczba osób. Najwięcej absolwentów prawa chce zostać radcą prawnym - 8754. Na aplikację adwokacką jest 4044 chętnych, a na notarialną - 1439.

W tym roku po raz pierwszy egzaminy odbędą się na nowych, uznawanych za bardziej przyjazne dla zdających, zasadach. Przystępujący do egzaminów wstępnych wcześniej mogli zapoznać się z wykazem tytułów aktów prawnych, które stanowiły podstawę ułożenia testów. Wykazy tych tytułów w maju zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z zakresu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską usunięto prawo finansowe - pozostało one w pytaniach na aplikację notarialną. Pytania z tego zakresu w latach poprzednich sprawiały dużą trudność kandydatom na adwokata i radcę. Ponadto zmniejszyła się liczba pytań w teście - z 250 do 150. Pozytywny wynik z egzaminu zapewni uzyskanie 100 punktów, czyli 66 proc. możliwych do uzyskania punktów (próg punktowy został obniżony z 77 procent).

Z myślą o powiększeniu liczby adwokatów i radców prawnych czas trwania tych aplikacji został skrócony z ponad 4 do 3 lat.

Liczba kandydatów na aplikacje prawnicze od kilku lat stale rośnie. W tym roku stara się o nie 14 237 kandydatów. W 2005 r. było to 4995 osób, w 2006 r. - 7057 osób, w 2007 r. - 9079 osób, a w 2008 r. - 13 153 osoby. Ten wzrost liczby kandydatów napawa obawą korporacje prawne - szczególnie liczący niecałe 10 tysięcy członków samorząd adwokacki. Palestra, która swoich aplikantów kształci w systemie "patron-uczeń", może w niedługim czasie mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniej liczby doświadczonych adwokatów - patronów.