Dzisiaj (12 września) wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79, poz. 666), które wprowadzają kary m.in. za brak dołączenie do produktu zasilanego bateriami instrukcji o sposobie demontażu ogniw z urządzenia. Zgodnie z prawem informacja taka musi być w języku polskim. Jeżeli przedsiębiorca, który wprowadza dany produkt na polski rynek nie dopełni tego obowiązku, to najmniej zapłaci 1 tys. zł, a maksymalnie nawet 100 tys. zł. Instrukcja taka musi zawierać także informację o tym jaki rodzaj baterii lub akumulatorów znajduje się w urządzeniu.

Wchodzące dzisiaj w życie przepisy nakładają także nowe obowiązki na sklepy oraz hurtownie. Jeżeli takie jednostki handlowe mają w swojej ofercie baterie lub akumulatory, to będą musiały nieodpłatnie przyjmować zużyte ogniwa od swoich klientów. W przypadku sklepu obowiązek taki obejmie te jednostki, których powierzchnia handlowa przekracza 25 mkw.

Odebrane od klientów stare bateria czy akumulatory mają być przekazywane do firm prowadzących punkt zbierania odpadów, które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub akumulatorów. Sklep lub hurtownia może przekazywać zebrane stare ogniwa także firmie, która zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych.

Jeżeli sklep nie przyjmie od klienta starej baterii, gdy ten chce się jej pozbyć, to narazi się na karę grzywny. Tak samo będzie w przypadku, gdy sprzedawca zażąda pieniędzy za przyjęcie zużytych baterii lub akumulatorów.

Nowe przepisy mają na celu organizację systemu selektywnego zbierania baterii i akumulatorów. Regulacje ta mają sprawić, że stare baterie, które zawierają szkodliwe dla środowiska substancje nie wylądują w koszu wraz z innymi śmieciami.