Nowelizacja zobowiązuje przede wszystkim powiaty i gminy do udostępniania w formie elektronicznej zbiorów aktów prawa.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, nowelizacja zmierza do zapewnienia możliwie łatwego i - co do zasady - nieodpłatnego dostępu obywatelom do treści aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

Obecnie w internecie można znaleźć ustawy i rozporządzenia drukowane m.in. w "Dzienniku ustaw" i "Monitorze Polskim"

W myśl nowych przepisów, dzienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiory przepisów gminnych udostępniane będą nieodpłatnie przez "środki komunikacji elektronicznej".

Obecnie w internecie można znaleźć ustawy i rozporządzenia drukowane m.in. w "Dzienniku ustaw" i "Monitorze Polskim".

"Ustanawiane prawo, nie tylko to ogólnopaństwowe, ale to lokalne, miało długą i skomplikowaną drogę do obywatela. Ta ustawa to wprowadzenie do internetu obowiązujących aktów prawnych" - powiedział PAP sprawozdawca komisji administracji, która zajmowała się propozycją Piotr Van der Cohen(PO).

Nowe przepisy mają wejść w życie od pierwszego stycznia 2010 roku. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.