Sejmowa debata w sprawie zaostrzenia kar dla pseudokibiców, która odbyła się w zeszłym tygodniu przyspieszyła prace nad rządowym projektem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Po ostatnich konsultacjach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło do projektu kilka istotnych poprawek.

Zmiany w projekcie

- W rozdziale Przepisy karne dodano normy wprowadzające kary za organizowanie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadzenie jej wbrew wydanemu zakazowi - informuje Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy MSWiA.

- W projekcie proponuje się również wyższe niż obecnie kary za czyny zabronione, popełnione w związku z imprezami masowymi, w szczególności meczami piłki nożnej. Wysokość minimalnej grzywny za wykroczenia wyniesie 2 tys. zł.

Rzeczniczka podkreśla, że w projekcie zrezygnowano też z sankcji polegającej na obowiązku wykonywania prac społecznych, która miała być połączona z zakazem wstępu na imprezę masową.

Natomiast środek w postaci zakazu klubowego polegać ma na zakazie uczestniczenia w imprezach masowych przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki nożnej. Nakładany on będzie na osobę, która dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu lub terenu albo swoim zachowaniem stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników meczu. Zakaz nie może trwać dłużej niż dwa lata, zaś pisemna informacja o nim powinna być przekazywana przez organizatora - policji, związkowi sportowemu, władzom ligi, innym organizatorom.

Tylko z dowodem

Projekt ustawy przewiduje, że bilety na imprezy mają być wystawiane imiennie, a przy wejściu trzeba będzie okazać dokument tożsamości. W przypadku sprzedaży biletu drogą elektroniczną, weryfikowany ma być podpis elektroniczny. Zostanie wprowadzony także zakaz zasłaniania przez kibiców twarzy. Organizator odpłatnej imprezy ma odpowiadać za szkody, które poniosła gmina lub policja albo straż pożarna w związku z zamieszkami. Musi tez być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.