Przewodniczący Kongresu Helmut Fessler z Niemiec podkreślał w środę na konferencji prasowej poprzedzającej obrady, że są one okazją do wypracowania stanowiska w kwestiach dotyczących zagwarantowania obywatelom UE bezpieczeństwa obrotu prawnego.

"Chcemy znaleźć praktyczne rozwiązania dla problemów które napotykamy" - mówił notariusz z Włoch Paolo Pasqualis

Problemy wynikają m.in. z tego, że obywatele państw unijnych stają się coraz bardziej mobilni - zmieniają miejsce zamieszkania studiując lub pracując, decydują się na małżeństwa z osobami innych narodowości, nabywają nieruchomości na terenie UE czy angażują w rozwój spółek.

"Wyobraźmy sobie - wcale nie hipotetyczną - sytuację, że Polak żeni się z Francuzką, na stałe mieszkają we Włoszech, a kupują nieruchomość w Szwecji. Mają dzieci, jedno z małżonków umiera. Problemów nie zabraknie, pojawi się np. kwestia dziedziczenia" - wskazywał jeden z uczestników spotkania.

W ciągu dwóch dni obrad Kongresu pojawi się m.in. temat stworzenia rejestrów testamentów i umów małżeńskich czy wypracowania procedur uznawania orzeczeń rozwodowych. Omawiane mają być także zagadnienia dotyczące etyki oraz kwestie związane z projektami unormowań w sektorze przedsiębiorczości np. stworzenia europejskiego notarialnego tytułu egzekucyjnego.

Temat Kongresu to "Europejska przestrzeń bezpieczeństwa prawnego: wartość dla obywatela i rodziny, szansa dla przedsiębiorstw"

Uczestniczyć w nim będzie ponad tysiąc osób - głównie prawników. Jak informują organizatorzy, wśród nich m.in. prezydent Lech Kaczyński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski i europejski komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa Jacques Barrot.

Rada Notariatów UE powstała w 1993 r., jest organizacją pozarządową zrzeszającą obecnie notariaty 21 państw członkowskich wspólnoty. Pierwszy Kongres Notariuszy UE odbył się w 1995 r. w Rzymie. Decyzja o wyborze Warszawy na miejsce II Kongresu zapadła latem 2006 r., jej konkurentami były Lizbona i Ateny.