Od kiedy będzie przysługiwać dodatkowy urlop macierzyński

W czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie można pracować na pół etatu.

Czy po wyborach można wznowić sprawę przed sądem o pomówienie

Każdy kandydat pomówiony niesłusznie w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego czy w kampanii prezydenckiej może żądać wznowienia postępowania sądowego.

Czy będą nowe propozycje pracy

Jeśli likwidator zakładu lub gospodarstwa pomocniczego nie zaproponuje pracownikowi nowych warunków pracy lub płacy, to stosunek pracy wygaśnie z dniem likwidacji.

Kto przejmie dotychczasowe zadania

Zadania zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych przejmą jednostki budżetowe, spółki prawa handlowego, agencje wykonawcze i instytucje gospodarki budżetowej.

Do kiedy można wykorzystać środki

Rachunki dochodów własnych utworzone przez jednostki budżetowe zostaną zlikwidowane do 31 grudnia 2010 r.

Kto zajmie się likwidacją

Państwowe zakłady budżetowe zlikwidują szefowie urzędów centralnych, a zakłady samorządowe – organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Czy fundusze środowiska zostaną zlikwidowane

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze zostaną przekształcone w osoby prawne.

Kiedy jest możliwe wypowiedzenie

Nie tylko zawinione działania pracownika mogą spowodować utratę zaufania ze strony pracodawcy.

Kiedy sprawę rozpozna polski sąd

Jeśli praca jest, była lub miała być wykonywana na terytorium Polski, to właściwy do rozpoznania powództwa pracownika przeciwko pracodawcy jest polski sąd pracy.

Czy praktyka absolwencka pozbawia zasiłku

Odbywanie praktyki absolwenckiej nie stanowi przeszkody do posiadania statusu bezrobotnego.

Czy ojcu przysługuje dodatkowy urlop

Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie mógł skorzystać także pracownik ojciec wychowujący dziecko.

Czy nadal trzeba dokonywać wpłat

Ogłoszenie upadłości nie zwalnia z obowiązku dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Czy numer VIN samochodu można uznać za dane osobowe

Powiązanie numeru VIN z innymi informacjami identyfikującymi właściciela pojazdu może przesądzać o uznaniu go za dane osobowe.

Kto może wnioskować o wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania nie będzie mogło nastąpić na niekorzyść oskarżonego. Prawo do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem otrzyma także pokrzywdzony.

Czy trzeba płacić rachunki zakwestionowane

Mieszkaniec spółdzielni w razie zakwestionowania opłat niezależnych od spółdzielni i wniesienia sprawy do sądu musi uiszczać należności zgodnie z nowymi ustaleniami.

Czy po sprzedaży akcji można głosować na WZA i skarżyć uchwały

Akcjonariusz ma prawo zbyć swoje akcje tuż przed walnym zgromadzeniem, a mimo to uczestniczyć w nim i głosować.