Przykładami niedozwolonych porozumień naruszających konkurencję są: narzucanie uciążliwych warunków umów przez podmioty posiadające pozycję dominującą, wspólne ustalanie cen, uzgadnianie między konkurentami podziału kraju jako rynku zbytu swoich towarów i usług.

Jeżeli przedsiębiorca upewni się, że porozumienie, które zawarł, jest niezgodne z prawem ochrony konkurencji, powinien złożyć do UOKiK-u wniosek o skorzystanie z programu leniency.

Niepełny wniosek

– Firma może złożyć wniosek pisemnie lub ustnie do protokołu. Uruchomiliśmy także adres internetowy na stronie UOKiK, pod którym można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania oraz przesyłać wnioski leniency – informuje Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Przedsiębiorca ma prawo skorzystać z tzw. instytucji markera. Dzięki niej może on złożyć wniosek nawet wówczas, gdy nie posiada wszystkich wymaganych prawem informacji o zakazanym porozumieniu.

– Pozwoli mu to ubiegać się o złagodzenie kary. Wniosek będzie przyjęty warunkowo, przedsiębiorca będzie musiał uzupełnić go w wyznaczonym przez Urząd terminie – wyjaśnia Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.