Projekt powstał w ramach Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość". Oprócz Stępnia, patronują mu jeszcze Marek Safjan i Andrzej Zoll.

"Przygotowaliśmy projekt pewnych zmian w konstytucji (...), które dzisiaj Rada Programowa +DiP+ zatwierdziła - powiedział w czwartek Stępień dziennikarzom. - Wcześniej, Rada wprowadziła do projektu nieznaczne poprawki, podlegają one teraz redakcyjnej obróbce i cały projekt zostanie oficjalnie przedstawiony 8 września".

Stępień wyraził nadzieję, że b. prezesom TK uda się tym projektem włączyć w dyskusję nad nowelizacją konstytucji obowiązującej od 1997 roku. W środę Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski przedstawił trzy projekty, zakładające trzy odmienne koncepcje rządów: system parlamentarno-gabinetowy z dwuizbowym parlamentem i ograniczoną rolą prezydenta, system parlamentarno-gabinetowy z jednoizbowym parlamentem oraz system prezydencki.

"My proponujemy pewne nieznaczne redakcyjne zmiany, ale istotne z punktu widzenia działania mechanizmu państwowego, w szczególności relacji między rządem a prezydentem" - podkreślił Stępień.

Zaznaczył, że propozycje zmian konstytucji autorstwa b. sędziów TK mają na celu "uporządkowanie sfery wpływów pomiędzy rządem a prezydentem", bez - jak podkreślił Stępień - wprowadzania rewolucyjnych zmian.

"To nie tyle chodzi o osłabienie czy wzmocnienie pozycji jednego, czy drugiego elementu władzy w państwie, ale o wyeliminowanie pewnych niespójności systemu, które prowadzą do niepotrzebnych zgrzytów w strukturach władzy" - dodał.