Dziadkowie mogą swoim majątkiem rozporządzić na wypadek śmierci i do dziedziczenia powołać wnuków. Testament może zawierać rozporządzenie tylko jednego spadkobiercy, więc dziadek i babcia muszą sporządzić dwa osobne testamenty, mimo że najczęściej rozporządzają w nich majątkiem wspólnym. Każdy z dziadków z testamencie zapisuje wnukowi albo wnukom swoją część majątku.

Gdyby dziadkowie nie sporządzili testamentu, to wówczas majątek dziedziczyliby spadkobiercy ustawowi. Po dziadku spadek dostałaby jego żona (najczęściej byłaby to biologiczna babcia wnuków) oraz dzieci: synowie i córki. Natomiast po babci dziedziczyłby dziadek oraz ich wspólne dzieci.

Gdyby jednak dziecko nie dożyło otwarcia spadku, to wówczas z mocy ustawy prawo do spadku nabyliby jego wstępni, czyli wnuki spadkodawcy. Tylko w takim przypadku wnuki dziedziczą po dziadkach z mocy ustawy.

PRZYKŁAD: DZIADKOWIE SPORZĄDZAJĄ DWA TESTAMENTY

Dziadkowie chcą zapisać wnukowi w testamencie wspólne mieszkanie, które wchodzi w skład ich majątku. Mimo, że rozporządzają wspólnym mieniem, nie mogą sporządzić jednego wspólnego testamentu, bo byłby on nieważny. Testament może zawierać rozporządzenie tylko jednej osoby. Dziadkowie muszą sporządzić dwa testamenty.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz informacje na temat:

Testamentu dla wnuka

Ostatniej wola wyrażonej ustnie

Zarządzania majątkiem

Dochodu z majątku

Kuratora zamiast rodziców

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Zasady zarządzania majątkiem dziecka odziedziczonym po dziadkach