Janusz Kochanowski przedstawił wczoraj swoje autorskie propozycje zmian w konstytucji, ubiegając w ten sposób trzech byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, którzy na dzisiaj zapowiedzieli prezentacje swoich propozycji konstytucyjnych. Dzisiaj Rada Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość zdecyduje o tym, czy i kiedy projekt konstytucji będzie zaprezentowany publicznie – tłumaczy były prezes TK Marek Safjan.

– Projekt ten nawiązuje do inicjatywy byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego wyrażonej w liście otwartym w lutym 2009 r. – informuje prof. Marek Safjan. Nie jest to jednak autorski projekt Safjana, Stępnia i Zolla.

Trzej byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego wspierają swoim doświadczeniem, wiedzą i autorytetem projekt zmiany Konstytucji RP przygotowany w ramach Rady Programowej Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.

Łatwiejsze odrzucenie weta

Projekt przygotowany w ramach Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość stara się rozwiązać między innymi problem niejasnych kompetencji rządu i prezydenta. Inspiracją było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zapadło w sprawie sporu kompetencyjnego 20 maja 2009 r. (sygn. akt Kpt 2/08).

Proponowane rozwiązania zmierzają do osłabienia prezydenckiego weta, które obecnie może być odrzucone przez Sejm większością kwalifikowaną 3/5 głosów. Projekt przewiduje łatwiejsze odrzucenie weta prezydenckiego. Twórcy tego projektu wychodzą z założenia, że weto powinno pełnić funkcję instrumentu pozwalającego na powtórną refleksję parlamentu nad ustawą. Weto nie powinno oznaczać blokady, powinno raczej wyrażać troskę głowy państwa o ustawę, nad którą trzeba się jeszcze raz pochylić – twierdzi były prezes Trybunału.

Projekt trzech prezesów odbiera ponadto prezydentowi prawo wybierania prezesa TK.