"Policja otrzymuje coraz więcej zawiadomień o przestępstwach związanych z przemocą domową, a od dwóch lat liczba tego typu interwencji rośnie" - powiedział Matejuk.

Akcja ma potrwać trzy miesiące. W jej ramach, m.in. w głównych stacjach telewizyjnych i radiowych będą emitowane spoty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo w całym kraju pojawi się ponad trzy tysiące plakatów. Pierwsza edycja kampanii odbyła się jesienią ubiegłego roku.