Rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości Grzegorz Żurawski powiedział, że minister jeszcze nie zapoznał się ze stanowiskiem prokuratorów. Dodał, że odpowiedź resortu na list komitetu będzie sformułowana w ciągu kilku dni.

Komitet zawiązał się 27 sierpnia. Według założycieli obecnie liczy ponad 100 członków, prokuratorów i asesorów, głównie z Krakowa. "Chcemy, aby w dyskusjach nad projektami i inicjatywami dotyczącymi prokuratury słyszalny był głos prokuratorów, szczególnie tych liniowych, zajmujących się prowadzeniem śledztw" - mówił prok. Jacek Skała, jeden z założycieli.

W liście wysłanym do ministra prokuratorzy informują o powstaniu Komitetu i wyrażają zaniepokojenie działaniami i projektami, które mogą ich zdaniem doprowadzić do osłabienia prokuratury, jako instytucji zajmującej się zwalczaniem przestępczości (chodzi m.in. o propozycję ograniczenia możliwości stosowania tymczasowego aresztowania).

Członkowie Komitetu w liście wyrazili swoje zaniepokojenie "niejednoznacznym stanowiskiem" ministra w sprawie wprowadzenia instytucji sędziów śledczych i skrytykowali pomysł tzw. dodatku orzeczniczego dla sędziów. Prokuratorów niepokoją projekty, które przewidują zerwanie z równością wynagrodzeń sędziów i prokuratorów.

Komitet domaga się ustawowych gwarancji podwyższenia uposażeń prokuratorów do poziomu średniego wynagrodzenia w krajach UE

Komitet domaga się ustawowych gwarancji podwyższenia uposażeń prokuratorów do poziomu średniego wynagrodzenia tej grupy zawodowej w krajach UE. Sygnatariusze listu zaznaczają przy tym, że dostrzegają starania ministra Ćwiąkalskiego, który zabiega o podwyżki dla prokuratorów i sędziów i w pełni działania te popierają.

"Zauważamy także, iż podjęte przez Pana działania trafiają na obojętność niektórych członków Rady Ministrów odpowiedzialnych za finanse Państwa. Rodzi się u nas przeświadczenie, że celem takiego postępowania jest doprowadzenie do całkowitej degradacji zarobków prokuratorów jak również sędziów, co będzie skutkowało odchodzeniem z tych zawodów z przyczyn ekonomicznych osób z dużą wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem praktycznym" - napisali. Ich zdaniem zjawisko to widać już w Warszawie.

Członkowie Komitetu Obrony Prokuratorów zapowiadają, że 23 i 26 września skorzystają z uprawnienia do dwudniowego urlopu na żądanie, że będą występowali z pozwami o wyrównanie wynagrodzeń za lata 2006 - 2008, a wreszcie protestowali w Warszawie. Zanim jednak do tego dojdzie chcą poczekać, jak na ich głos zareaguje ministerstwo.