Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych trafiła już do Senatu. Jej celem jest ułatwienie weryfikacji danych na podstawie zbioru PESEL i ogólnokrajowej ewidencji wydanych dowodów osobistych. Nowe przepisy pozwolą przedsiębiorcom na skorzystanie z poczty elektronicznej i faksu w procesie weryfikacji danych np. klienta operatora.

W ustawie ustalono także zasady unieważniania dowodów osobistych, których brakowało w dotychczasowych przepisach. Projektodawca, którym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wziął pod uwagę przede wszystkim zagrożenia, na jakie narażona jest osoba, która utraciła dowód osobisty.

- Obecnie unieważnienie dowodu osobistego może nastąpić, dopiero gdy zainteresowana osoba złoży wniosek o wydanie nowego dowodu w miejsce utraconego - tłumaczy Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy MSWiA.

- Jednocześnie określono terminy i przyczyny unieważnienia dowodu osobistego. O utracie dowodu trzeba powiadomić gminę niezwłocznie, natomiast o zmianie nazwiska lub stanu cywilnego w ciągu dwóch tygodni. Jest to nowe rozwiązanie, które nie uzależnia unieważnienia dowodu osobistego w systemie informatycznym od faktycznego zwrotu dokumentu do jego wystawcy - dodaje Paprocka.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy będzie można wjechać do takich państw, jak np. Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina. Uznały one dowód osobisty za dokument wystarczający do przekraczania ich granic.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.