O zamiarze spotkania z premierem "w możliwie szybkim terminie" poinformowano po sobotnim spotkaniu w Warszawie przedstawicieli samorządów zawodów prawniczych w ramach prac Forum - Przyszłość Zawodów Prawniczych.

Komunikat przekazany przez Naczelną Radę Adwokacką informuje, że omówiono m.in. kwestię szkolenia aplikantów, z podkreśleniem wagi praktycznego doświadczenia w toku aplikacji prawniczych. Krytycznie odniesiono się do obecnej formuły Centrum Szkolenia Kadr Sądowych i Prokuratorskich, zaproponowanej w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas spotkania w NRA, w którym wzięli udział goście ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz Stowarzyszenia Prokuratorów RP, powołano zespoły robocze. Przedmiotem dalszych dyskusji mają być m.in. tajemnica zawodowa; zasady przepływu między zawodami prawniczymi; sądownictwo dyscyplinarne oraz model zawodów prawniczych. Spotkania forum będą się odbywać raz w miesiącu; zespoły maja przedstawić efekty prac do końca roku.

Także w sobotę, z inicjatywy NRA, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego

Powołano wspólny zespół roboczy do wypracowania działań samorządów w celu "dbałości o ochronę konstytucyjnych gwarancji niezależności samorządów oraz interes publiczny". Krytycznie odniesiono się do projektów "podważających zasady działania zawodów zaufania publicznego" (wymieniono zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów).

Prezes NRA mec. Joanna Agacka-Indecka "z wielkim zaskoczeniem i przykrością" przyjęła nieobecność przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawnych w obu spotkaniach - choć znali oni ich termin. Dodała, że NRA, tak jak inne samorządy - w tym KRRP, jest współgospodarzem spotkań na równych prawach. Przypomniała, że założeniem tych inicjatyw jest wymiana poglądów oraz wypracowywanie stanowisk i dotarcie z nimi do opinii publicznej. "Jest to tym ważniejsze, że stanowiska te w wielu kwestiach różnią się od tych, które zajmuje rząd, który dąży do zwiększenia nadzoru nad działalności samorządową w Polsce" - oświadczyła.

"Wyrażam ubolewanie, że w tym samym czasie przedstawiciele radców prawnych uczestniczą z poparciem własnego samorządu, w pracach zespołu Ministra Sprawiedliwości na temat reformy zawodów prawniczych" - oświadczyła mec. Agacka-Indecka. "Nie przeszkadza im, że do tych prac nie zaproszono przedstawicieli władz samorządu adwokackiego i innych zawodów prawniczych" - dodała.

"Tylko droga dialogu wszystkich środowisk prawniczych (niezależnie od rozbieżności stanowisk w szczegółowych kwestiach) doprowadzić może do wypracowania najlepszego kształtu przyszłego modelu zawodów prawniczych w interesie obywatela i państwa" - oświadczyła prezes NRA. Podtrzymała zaproszenie dla samorządu radcowskiego do wymiany poglądów.

W lipcu resort sprawiedliwości zapowiedział, że jesienią do parlamentu trafi projekt wprowadzenia państwowego egzaminu prawniczego dla kandydatów na wszystkie aplikacje prawnicze. Szef resortu Zbigniew Ćwiąkalski powołał zespół do przygotowania projektu ustawy o połączeniu zawodu adwokata i radcy prawnego.

NRA wyraziło wtedy sprzeciw wobec prac nad połączeniem zawodów z pominięciem ustawowych organów palestry

NRA podała, że adwokaci wchodzący w skład nie są uprawnieni do wyrażania poglądów i zajmowania stanowiska w imieniu całego, prawie 9-tysięcznego środowiska adwokatów polskich.