W głosowaniu wzięło udział 419 posłów. Za głosowało 416, a przeciw 3.

Nowelizacja zakłada, że gminy będą samodzielnie decydować o tym, czy chcą przejąć nieruchomość od przedsiębiorstwa państwowego lub spółki.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorstwa państwowe lub spółki będą przekazywać gminom nieruchomości na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego

Przed nowelizacją, ustawa zmuszała gminy do przejmowania nieruchomości, często wbrew ich interesom. Trybunał Konstytucyjny - wyrokiem z 28 listopada 2006 r. - nakazał ustawodawcy uregulować kwestię przekazywania nieruchomości przez przedsiębiorstwa państwowe lub spółki gminom.

Senacki projekt zmiany ustawy, autorstwa Platformy Obywatelskiej, uwzględnił wyrok TK.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia ustawy.