Za nowelą głosowało 418 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowela daje przedsiębiorcom dostęp do danych zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Chodzi o to, by mogli weryfikować, w trybie on-line, dane klientów dotyczące adresów i dowodów osobistych.

Jak wyjaśniał we wtorek podczas sejmowej debaty Grzegorz Raniewicz (PO), zmiany są potrzebne przedsiębiorcom i instytucjom finansowym, które w swojej codziennej działalności zmuszone są do sprawdzania poprawności danych osobowych klientów, a więc firmom ubezpieczeniowym, operatorom telefonii komórkowej czy bankom.

Nowelizacja zakłada też, że każda zmiana stanu cywilnego, zmiana imienia lub nazwiska oraz inne zmiany w aktach stanu cywilnego będą przekazywane przez kierowników urzędów stanu cywilnego nie tylko do organów ewidencji ludności, ale również do organu, który wydał dowód osobisty.

Gmina lub polska placówka konsularna, którym zgłoszono utratę dowodu osobistego, będą musiały jak najszybciej powiadamiać organ wydający dowód o konieczności jego unieważnienia. Informacja ta powinna dotrzeć np. za pomocą telefaksu, czy poczty elektronicznej.