Zakupy przez internet to inaczej transakcje, które prawo nazywa umowami zawieranymi na odległość. Takie umowy mają nawet swój rozdział w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów. Wymaga on przede wszystkim, aby nie tylko dane o towarach czy usługach sprzedawanych w ten sposób oraz o ich sprzedawcy, ale także zasady ich kupowania, które znajdują się na stronie internetowej sklepu, były podane jasno i jednoznacznie dla klienta. I takich informacji trzeba szukać najpierw, zanim ktoś kliknie w hasło Kupuję, nawet mając świadomość, że prawo pozwala na rezygnację z zakupu po otrzymaniu towaru. Nie w każdym bowiem przypadku towar można zwrócić, a poza tym trzeba uzyskać pewność, że firma ma np. zezwolenie na obrót określonymi produktami, jeśli w danym przypadku jest ono wymagane.

Zakupy w internecie to wygoda, ale i pewne ryzyko. Dlatego przed podjęciem decyzji o nabyciu w ten sposób poszukiwanego artykułu trzeba
przede wszystkim zapoznać się z wszelkimi dostępnymi informacjami o warunkach takiej transakcji i sprawdzić wiarygodność sklepu internetowego.

Przede wszystkim regulamin

Umieszczenie na stronie internetowej regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną to obowiązek firmy czy osoby, która takie usługi oferuje. Co ważne, musi świadczyć te usługi zgodnie z regulaminem. Ten dokument nie jest sztuką dla sztuki, jest ważny dla obu stron transakcji. Klienci powinni czytać go, i to uważnie. Tam bowiem znajdują się ważne dla nich informacje o zasadach sprzedaży – np., że faktura będzie wysłana osobno pocztą, a nie razem z towarem. Tam także podawane są wyjaśnienia co do terminów realizacji zamówienia, np. że wlicza się do nich tylko dni robocze. W każdym razie regulamin musi być nieodpłatnie udostępniony klientowi przed zawarciem umowy, a także na jego żądanie w taki sposób, który umożliwi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. W przeciwnym razie nie jest on związany postanowieniami regulaminu, których w ten sposób nie mógł uzyskać.

Regulamin musi określać w szczególności:
- rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
- warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
- warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
- tryb postępowania reklamacyjnego.

Przedsiębiorca powinien więc m.in. wskazać program internetowy, który umożliwi prawidłowy dostęp do treści zawartych na jego stronie internetowej. Może on być także dostępny na jego stronie. Obowiązkiem sklepu internetowego jest ponadto zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.

To jest tylko część, zobacz pełną treść w e-poradniku Gazety Prawnej.

W pełnej wersji e-poradnika znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Jak czytać oferty sklepów internetowych

- Co trzeba wiedzieć o sprzedającym i umowie zakupu

- Czy można wycofać się z zakupu i odzyskać pieniądze

- Jakie prawa ma klient, który kupi wadliwy towar

- Na co uważać, biorąc udział w aukcji internetowej

- Jakie przepisy chronią konsumenta internautę

- Gdzie oszukani mogą szukać pomocy