Wniosek o interpretację przez internet

Wniosek o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego będzie można złożyć również za pośrednictwem internetu.

Pasażer wybiera właściwy sąd

Pasażer lotu między miastami Wspólnoty może wnieść powództwo o zryczałtowane odszkodowanie z powodu odwołania lotu do sądu właściwego według miejsca odlotu albo przylotu.

Darowizna na wypadek śmierci z podatkiem

Darowizna na wypadek śmierci będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn z dniem śmierci darczyńcy.

Sędzia nie będzie mógł orzekać dwa razy w tej samej sprawie

Sędzia, który orzekał w sprawie skargi na decyzję, nie będzie mógł orzekać w tej samej sprawie po wznowieniu postępowania administracyjnego.

Wynagrodzenie biegłego będzie zwiększone o kwotę podatku

Zmianie ulegną przepisy w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia przysługującego biegłemu będącemu podatnikiem VAT.

Ulga za przyjęcie starszego pracownika

Pracodawcy nie płacą już składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za starszych pracowników. Ma to ich zachęcić do zatrudniania takich osób.

Nawet 115 tys. zł na utworzenie szkolnego placu zabaw

Pierwszeństwo przy uzyskaniu dofinansowania będą miały szkoły, w których sześciolatki rozpoczną naukę w pierwszych klasach.

Chorobę zawodową stwierdza inspektor

Za chorobę zawodową uznaje się taką, która bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem jest spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Przerwa w orzecznictwie

Sędziowie oddelegowani do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości nie będą podejmować czynności orzeczniczych, a okres delegacji nie będzie im wliczany do stażu orzeczniczego.

We wrześniu spis na próbę

We wrześniu w czterech gminach rozpocznie się próbny spis rolny. To ma być test rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych, przewidzianych dla przeprowadzenia właściwego spisu w 2010 roku.

Policja nie odholuje auta

Jeśli kierowca nie okaże policji dokumentu ubezpieczenia OC, samochód nie zostanie odholowany na parking depozytowy.

Obowiązkowe normy butelek na wino

Zgodnie z nową ustawą o towarach paczkowanych jedynie wina i napoje spirytusowe muszą być w butelkach o obowiązkowej wielkości.