Preferowanie ambitnych programów stacji radiowych przy przyznawaniu im koncesji mieści się w granicach swobodnego uznania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
ORZECZENIE
Decyzją z 30 lipca 2008 r. przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznał spółce Radio PiN, prowadzącej radio pod tą samą nazwą, rozszerzenie koncesji na nadawanie o stację nadawczą w Łodzi i odmówił rozszerzenia lub udzielenia koncesji Grupie Radiowej Agory, SBB Radło i innym oferentom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie KRRiT o możliwości przyznania koncesji na Łódź. W uzasadnieniu organ powołał się na art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji i stwierdził, że Radio PiN będzie w Łodzi jedynym nadawcą o tym charakterze, nadającym audycje słowne o tematyce ekonomicznej i muzykę jazzową. Wszystkie inne stacje nadają muzykę rozrywkową i tylko Radio PiN rozszerzyłoby ofertę dostępną w Łodzi.