Spowodowałam wypadek samochodem bez ważnych badań technicznych. Wiem, że nie mam szans na odszkodowanie ze swojego AC, ale czy poszkodowany dostanie pieniądze z mojego OC? Czy będę musiała za wszystkie szkody płacić z własnej kieszeni?
PROBLEM CZYTELNIKA
WYJAŚNIENIE
Nie ma takiego zagrożenia. Poszkodowany dostanie pełne odszkodowanie, bo ostatecznie nie ma żadnej jego winy w tym, że do wypadku doszło. Główną zasadą rządzącą polisami OC jest to, że mają chronić poszkodowanego i nie może on ponosić konsekwencji zaniedbań sprawcy wypadku.
Na szczęście dla pani, towarzystwa nie mają też prawa obciążać klientów kosztami wypłat w takich sytuacjach. Choć brak badania technicznego czy stan techniczny pojazdu mogły przyczynić się do powstania szkody, to ustawodawca nie przewidział za to sankcji w postaci zwrotu na rzecz towarzystwa wypłaconych poszkodowanemu kwot. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, która reguluje te kwestie, przewiduje tylko cztery przypadki, w których ubezpieczyciel ma takie prawo. Najczęściej są to przypadki, w których kierujący był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Rzadziej podstawą jest ucieczka z miejsca zdarzenia lub kierowanie pojazdem bez uprawnień. Do rzadkości należą sytuacje, w których towarzystwa żądają zwrotu wypłaconych odszkodowań, np. od złodzieja, który ukradł auto i spowodował nim wypadek.
Co ważne – przy AC sprawa nie jest tak oczywista, jak się pani wydaje. Coraz częściej towarzystwa odmawiają wypłaty z AC komunikacyjnego, jeśli nie ma badania technicznego, tylko w sytuacji gdy stan pojazdu przyczynił się do powstania szkody. W pozostałych przypadkach, np. wypłacają odszkodowanie. Nie jest też oczywiste, że odmowa wypłaty przez towarzystwa, które w swoich warunkach ubezpieczeń wyłączają odpowiedzialność przy braku badania technicznego, będzie nie do podważenia. Rzecznik ubezpieczonych uważa, że to zapisy krzywdzące klientów, i będzie wnioskował o jego zmianę. Zdaniem rzecznika brak takiego badania może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy stan techniczny pojazdu ma związek z powstaniem szkody lub przyczynił się do zwiększenia jej rozmiarów. W tym wypadku warto więc sprawdzić, jakie zapisy w tym zakresie ma wybrane przez panią towarzystwo.