Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Zmiany mają zrównać prawa osób legalizujących samowole budowlane - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Do tej pory osoby, które chciały zalegalizować samowolę budowlaną - w przypadku, gdy obiekt był położony na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego - musiały w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego dysponować ostateczną decyzją o warunkach zabudowy.

Ci, którzy zrealizowali inwestycję budowlaną na terenie, na którym plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje, musieli dysponować taką decyzją, ale już bez zastrzeżeń związanych z datą jej wydania.

"Nowe przepisy zrównają sytuację osób ubiegających się o legalizację samowoli budowlanej. W obu przypadkach mają oni przedstawiać ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, bez względu na termin jej uzyskania" - informuje CIR.

Nowe prawo jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2007 r.