■  Postępowanie dyscyplinarne w Trybunale. Dziś Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zbada zgodność z ustawą zasadniczą przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych dotyczących trybu i przesłanek wyrażania przez sąd dyscyplinarny zgody na zatrzymanie sędziego, zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Więcej na www.trybunal.gov.pl

■  Nowa firma prawnicza w Polsce. Na polski rynek kancelarii wchodzi firma DLA Piper, jedna z największych firm prawniczych na świecie, która prowadzi działalność w 25 państwach i zatrudnia ponad 3400 prawników. Nowa firma zapowiada duże inwestycje zagranicznych klientów firmy w Polsce. Biuro kancelarii DLA Piper w Warszawie utworzyli w czerwcu dr Krzysztof Wiater i dr Paweł Grzejszczak, a w sierpniu dołączył do nich Michał Zieniewski.

■  Legislacyjne wnioski nowego ministra sprawiedliwości. Rząd przyjął wniosek ministra sprawiedliwości o wycofaniu z Sejmu projektów nowelizacji ustaw przygotowanych przez poprzedni rząd. Wśród nich są projekty nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz projektu ustawy o ustanowieniu programu modernizacji służby więziennej w latach 2008-2010.

■  POMOC PRAWNA DLA ŻOŁNIERZY. Około 20 adwokatów zgłosiło się do Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, by bronić żołnierzy podejrzanych w związku z ostrzelaniem wioski w Afganistanie. Wszyscy podejrzani mają już obrońców. Oferty złożone przez adwokatów zostaną teraz przedstawione rodzinom żołnierzy i to one podejmą decyzję.

JK, KZ