Cena imprezy turystycznej nie może się zmienić, gdy do wyjazdu jest mniej niż 21 dni. Konsument zawsze może zrezygnować z wycieczki, jeżeli zmieniły się jej warunki. Biuro podróży może podwyższyć cenę wycieczki tylko wtedy, gdy przewiduje to umowa.
Biura podróży w sposób sprzeczny z prawem zmieniają ceny imprez - twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cena wycieczki może bowiem ulec zmianie jedynie z powodów, które wskazane są w ustawie o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268). Tymczasem biura podróży w sposób sprzeczny z prawami konsumentów rozszerzają ustawowy katalog. Niezgodne z ustawą jest także podnoszenie ceny, jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 21 dni.

Bezprawne podniesienie ceny