Jutro  rząd rozpatrzy projekt zmiany przepisów ustawy z 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z pózn. zm.). Na zmiany czeka prawie 1, 5 mln posiadaczy starych książeczek mieszkaniowych.

Ministerstwo Infrastruktury chce rozszerzyć katalog  uprawniający do uzyskania premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczki.

W projekcie, który rozpatrzy rząd przede wszystkim o cztery lata przedłużamy możliwość preferencyjnego spłacenia jednorazowego kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię przed 31 maja 1992 za pomocą pieniędzy z książeczki.

W przypadku uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności można będzie również uzyskać premię. Teraz wyjątkowo nie dotyczy to przekształceń własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność.

Premia gwarancyjna ma być też uznawana za wkład własny przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego

To pozwoli elastyczniej i szybciej uzyskać komercyjny kredyt hipoteczny , a często na lepszych warunkach.

Warto przypomnieć,  że w Sejmie jest już projekt ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji, który wprowadza możliwość uzyskania premii gwarancyjnej przy  wymianie okien, instalacji gazowej i elektrycznej.