Osoby ubiegające się o wydanie paszportu będą musiały złożyć odciski palców w punktach paszportowych.
Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie. Oprócz obrazu twarzy mają one zawierać także zapis odcisków palców. Zmiana unijnych przepisów ma na celu zwiększenie ochrony paszportów i dokumentów podróży przed bezprawnym użyciem.
Wydawane w Polsce od 28 sierpnia 2006 r. paszporty biometryczne zawierały do tej pory tylko zapis obrazu twarzy. – Już od 22 czerwca bieżącego roku na obszarze całego kraju, a nie później niż od 29 czerwca – poza granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu jest zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków palców są nowoczesne, niebrudzące i łatwe w obsłudze – wyjaśnia Piotr Paszkowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Nowe dane biometryczne w paszportach będą mogły być wykorzystywane przez uprawnione służby tylko w dwóch celach – sprawdzenia autentyczności dokumentu oraz tożsamości jego posiadacza, w przypadkach gdy okazanie paszportu jest wymagane zgodnie z panującymi w danym kraju procedurami. Pozostawiane przez obywateli odciski nie mogą więc służyć, np. uzupełnianiu baz kryminalistycznych.
Jak zapewnia MSZ, punkty paszportowe zostały wyposażone w krótkie instrukcje tekstowe oraz w miarę możliwości instrukcje audiowizualne. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy organów paszportowych mają udzielać wszelkich niezbędnych informacji i służyć pomocą, aby zapewnić sprawną i szybką obsługę osób aplikujących o paszport. Jak wyjaśnia Piotr Paszkowski, procedura poboru odcisków palców oraz weryfikacji danych zawartych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta. Odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą odwzorowane graficznie w dokumencie (nie będą widoczne). Odciski palców nie będą gromadzone w ewidencjach paszportowych.
Ważną informacją dla osób, które w najbliższych dniach będą składały wnioski o paszport, jest to, że modyfikacja jego znaczna zabezpieczeń technicznych nie wpłynie na wzrost opłat za jego wydanie.
Na razie nie będzie trzeba wymieniać również starych paszportów, które zostały wydane przed 29 czerwca 2009 r. Bez względu na ich rodzaj zachowają one ważność do podanych w nich terminów, np. paszport wydany w 2005 roku utraci ważność dopiero w 2015 roku, a paszport wydany w 2007 roku będzie ważny do 2017 roku.
140 zł zapłacimy za wydanie paszportu biomeytrycznego z odciskami palców