Przyjęte pod koniec lipca przez Sejm przygotowane przez posłów PSL zmiany obniżają z obecnych dziesięciu do pięciu liczbę osób, które będą mogły założyć spółdzielnię rolniczą.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą również minimalna liczba członków spółdzielni rolniczych i grup producentów rolnych prowadzonych jako spółdzielnie, może wynosić pięć osób. Statut może przewidywać wyższą minimalną liczbę członków - zdecydowali posłowie. Inne spółdzielnie nadal muszą mieć przynajmniej dziesięciu członków.

"W spółdzielniach mniejszych od dziesięciu członków nie powołuje się rady, o ile statut nie stanowi inaczej"

W spółdzielniach mniejszych od dziesięciu członków nie powołuje się rady, o ile statut nie stanowi inaczej - zdecydowali posłowie. W takim przypadku kompetencje rady ma wykonywać walne zgromadzenie członków - przewiduje nowelizacja.

Zasady dotyczące zmniejszenia potrzebnej do założenia liczby członków i rad nadzorczych będą dotyczyć też grup producenckich funkcjonujących jako spółdzielnie powoływane na podstawie innej ustawy - o organizacji rynku owoców i warzyw.

Zmiany nie zmuszają do obniżenia liczby członków, czy niepowoływania rady nadzorczej, tylko dają taką możliwość, jeśli spółdzielcy nie będą chcieli jej powoływać, lub tylko taka liczba rolników będzie zainteresowana powołaniem spółdzielni.