Poprawka zakładała, że wpisanie chrześcijańskiego systemu wartości, umacnianie rodziny, propagowanie postaw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wszelkiej dyskryminacji należy do zadań mediów publicznych, na które można otrzymać pieniądze z budżetu państwa.

Przeciwko poprawce były: Lewica, PO i SdPl-NL, argumentując, że wystarczający jest przepis w obowiązującej ustawie o rtv, który mówi o respektowaniu wartości chrześcijańskich.

Przewodnicząca komisji Iwona Śledzińska-Katarasińska podkreśliła też, że poprawka Senatu byłaby niekonstytucyjna.