Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą wniosła do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Zaproponowała, aby osoba zainteresowana otrzymaniem Karty mogła wykazać swoje uprawnienia do niej jedynie na podstawie własnych dokumentów, zamiast przedkładać dokumenty swoich przodków, stwierdzające pochodzenie rodziców, dziadków lub pradziadków. Nowelizacja umożliwi więc Polakom na Wschodzie przy składaniu wniosków o Kartę przedkładanie własnych metryk urodzenia, w których mają wpisaną narodowość polską. Zaproponowano też przyznanie Karty Polaka tzw. bezpaństwowcom polskiego pochodzenia na Łotwie i w Estonii. W tych krajach bezpaństwowcy są pozbawieni pewnych praw, a skoro nie są obywatelami tych krajów, to nie mogą ubiegać się o Kartę Polaka.

Projekt przewiduje, że nowelizacja wejdzie w życie po siedmiu dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.