Strażnicy miejscy będą mogli karać kierowców mandatami karnymi za jadę bez włączonych świateł mijania czy prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Rozwiązania takie zakłada przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2003 r. nr 208, poz. 2026 z późn. zm.).

Grzywną lub naganą strażnicy będą mogli ukarać tych, którzy nie będą stosować się do sygnałów drogowych (np. świateł) lub poleceń osób uprawnionych do kierowania ruchem. Natomiast karę do 1,5 tys. zł nałożą na te osoby, które pozostawiają pojazd lub inną rzecz na drodze w taki sposób, że może spowodować to niebezpieczeństwo. Strażnicy będą mogli karać kierowców, którzy nie mają przy sobie dokumentów czy właścicieli pojazdu, którzy pozwalają prowadzić auto osobie nieposiadającej prawa jazdy.

Zmiany te są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2007 r. Wówczas uchylono przepis jednego rozporządzenia, który dawał strażnikom możliwość karania za wykroczenia zarejestrowane fotoradarem. TK określił, że korzystanie z takich urządzeń musi być uregulowane w ustawie, a nie rozporządzeniu. Jednak przepis ten obejmował także inne uprawniania, które nie muszą być określone w ustawie. Dlatego MSWiA przywraca teraz uprawniania, które strażnicy mieli w przeszłości.