ANALIZA

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych podała, że rok 2006 był najlepszy w historii Polski, jeżeli chodzi o napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zjawisko to przekłada się na rynek usług prawniczych, który kwitnie. Obroty kancelarii prawnych rosną, a eksperci twierdzą, że nic nie wskazuje, aby sytuacja miała się zmienić.

Co przynosi zyski

- Sektory, które przez większość kancelarii mogą być uznawane za rozwojowe, to nieruchomości, infrastruktura i branża budowlana - mówi Krzysztof Wierzbowski, wspólnik zarządzający, Kancelaria Wierzbowski Eversheds.

Jego słowa potwierdzają wyniki Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z Warszawy, która prowadziła sprawy związane z nabywaniem lub przejmowaniem praw do nieruchomości o wartości od 30 mln zł do 50 mln zł. Jej przychód za rok 2006 to ponad 8 mln zł.

- Tylko w I połowie tego roku prawnicy BSJP zrealizowali transakcje korporacyjne, których łączna wartość przekroczyła 1 mld euro, z czego wartość transakcji na rynku nieruchomości wyniosła ponad 0,5 mld euro, a związanych z finansowaniem na rynku nieruchomości 400 mln euro - mówi dr Christian Schnell, wspólnik zarządzający w kancelarii BSJP Legal and Tax Advice.

- Nasz roczny obrót w 2006 roku wyniósł kilka milionów dolarów - dodaje.

Obsługa giełdy

Opłacalne dla kancelarii jest także obsługiwanie transakcji związanych z ruchami na giełdzie papierów wartościowych. Na przykład Kancelaria Grudzień, Kalinka, Pardus i Partnerzy w Rzeszowie doradzała w sprawie przejęcia pakietu kontrolnego dużego banku notowanego na GPW. Wartość tej transakcji to 120 mln zł. Z kolei Domański Zakrzewski Palinka z Warszawy doradzała spółce Sonda w związku z nabyciem od Enterprise Investors 60 proc. pakietu akcji Agros Nova na kwotę 251 mln zł.

Dla prawników coraz bardziej opłacalne jest także przeprowadzenie negocjacji.

- Ostatnio doprowadziliśmy do ugody w sporze w branży energetycznej o blisko 500 mln zł - informuje adwokat Radosław T. Skowron, wspólnik w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór.

Z kolei Kancelaria Sójka & Maciak z Poznania prowadziła negocjacje z Volkswagen Poznań, które zakończyły się uzyskaniem dla reprezentowanego przez kancelarię klienta kwoty ponad 2 mln zł.

Na koniunkturę nie mogą narzekać również kancelarie zajmujące się doradztwem podatkowym.

- Praktycznie w każdym miesiącu naszej działalności notujemy dziesięcioprocentowy wzrost przychodów. W 2007 roku przychód kancelarii przekroczy znacznie 3 mln zł - informuje Andrzej Paczuski, partner w kancelarii KPT Doradcy Podatkowi.

Obroty w górę

Dobrej koniunktury na rynku usług prawniczych należy upatrywać przede wszystkim we wzroście gospodarczym.

- Nie da się ukryć, że rynek usług prawniczych kwitnie. Rośniemy średnio o 30-40 proc. rocznie - mówi adwokat Radosław T. Skowron.

- Koniunktura ta wiąże się bezpośrednio, a nawet wynika z bardzo dobrej sytuacji w gospodarce, co sprzyja inwestycjom - dodaje.

Prawnicy wskazują, że nadal są bariery, których zniesienie może przyczynić się do dynamiczniejszego rozwoju gospodarki.

- Kluczem do rosnących inwestycji jest uwolnienie rynku komunalnego w modelu partnerstwa publicznoprawnego oraz większy liberalizm w gospodarce, co będzie skutkowało ograniczeniem barier inwestycyjnych - uważa dr Christian Schnell.

Wzrost gospodarczy zawsze wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem firm na usługi prawne.

- Sytuacja gospodarcza daje powody, aby przypuszczać, iż trend wzrostowy utrzyma się w przyszłym roku - podsumowuje Krzysztof Wierzbowski.

Desant na rynki wschodnie

Z usług kancelarii działających w Polsce często korzystają firmy, które chcą inwestować u naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.

- Ostatnie kilka lat to nasza duża aktywność na rynkach Europy Wschodniej - od Bułgarii przez Ukrainę po Estonię - mówi adwokat Radosław T. Skowron.

Dodaje, że kancelaria Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór chce w najbliższym czasie wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku nieruchomości w Rumunii, na Łotwie a także w Polsce.

Kancelaria Lovells H. Sesiler z Warszawy znaczną część usług doradczych w tym roku świadczyła również w zakresie opracowywania optymalnych struktur funkcjonowania na polskim rynku międzynarodowych korporacji, a także podejmowania przez nie działalności w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia).

MAŁGORZATA KRYSZKIEWICZ

malgorzata.kryszkiewicz@infor.pl